Kif tikseb abort sigur minn Malta

Despite being considered essential healthcare around the world, abortion remains illegal in Malta in all circumstances due to a centuries-old abortion law that is still in force. The criminalisation of abortion means that many healthcare professionals in Malta will refuse to discuss termination of pregnancy options with their patients. Women have also reported negative experiences when they requested an abortion with certain Maltese gynaecologists. However, this does not stop hundreds of women in Malta from having abortions each year.

 

If you have an unwanted pregnancy, please know that you are not alone. Many women in Malta have been in your situation, and have managed to obtain a safe abortion with help from organisations and services mentioned below.

To get an abortion, women in Malta have to either travel to abortion clinics abroad, sometimes with the help of Abortion Support Network, or self-manage their abortion by ordering abortion pills online from reputable providers. Self-managed abortions using pills at home have become the most common method of abortion in most countries, including Malta.

When choosing between an abortion with pills at home and an abortion in a clinic abroad, keep the following in mind:
 

 • Carrying out your own abortion in Malta is illegal, although we are not aware of any woman being taken to court for ending her own pregnancy in recent years. By travelling abroad and having an abortion in a country where it is legal you will not be breaching any law, because there is nothing in Maltese law that criminalises abortions done abroad. When you are abroad the abortion law in that country will apply.
   

 • An abortion with pills can be carried out safely at home at any time up until 12 weeks of pregnancy. A surgical abortion is carried out from 8 weeks onward, up until the legal limit of abortion in that country (eg: the limit in the UK is 24 weeks in most cases, in the Netherlands it is 22-23 weeks).
   

 • An abortion with pills will usually cost you less than Euro 100, whereas prices for a surgical abortion start from Euro 800 in clinic fees alone. The fees for a surgical abortion increase the more advanced the pregnancy is. It is generally cheaper and more straightforward to have an abortion in the early stages of pregnancy, especially in the first 12 weeks when you can have an abortion with pills.
   

 • The complication rates of abortion with pills and surgical abortion are both low and similar in frequency. If you experience complications after using abortion pills in Malta, you can seek help from hospital by declaring that you are having a miscarriage. There is no test that can tell the difference between an abortion with pills and a natural miscarriage.

The following are pro-choice organisations and services that can provide more information on how to get an abortion from Malta, or provide abortion services to women in Malta:

Do you want to speak to someone who is pro-choice?

 

The Family Planning Advisory Service (FPAS) is a free service provided by pro-choice Maltese NGOs and trusted pro-choice volunteers, and they provide unbiased and reliable information on pregnancy options including abortion. Click here for information on how to contact them for free. You can call them on 20341686 or chat with them online at www.fpas.mt.

 

FPAS is a strictly confidential service and it will not pass on your details to anyone, unless you agree to it.

 

Do you want to manage your own abortion at home with pills?

Women on Web and Women Help Women are organisations with a good reputation of sending authentic abortion pills to women in countries where abortion is restricted, including Malta. It is easy to order pills online from these organisations - you complete an online consultation on their website, pay a donation, and the abortion pills are shipped to your address. These organisations have medical professionals who can advise you before and during an abortion with pills.

The main differences between Women on Web and Women Help Women are:

 • The donation amount is EUR 100 for Women on Web and EUR 75 for Women Help Women.

 • Delivery times are 1-2 weeks for Women on Web and just over 2 weeks for Women Help Women.

 • Women on Web provide tracking numbers for their packages, but Women Help Women do not.

 

According to World Health Organisation guidance, abortion pills can be safely used by the woman herself at home up to 12 weeks of pregnancy. An abortion pill pack will have two types of medication - Mifepristone and Misoprostol. Mifepristone is taken first, usually at a dose of 200mg. This medication can be swallowed with water or kept under the tongue for 30 minutes, and it prepares the body for an abortion. Misoprostol is taken a day later, usually at a dose of 800mcg. This medication can be placed under the tongue for 30 minutes or inserted into the vagina, and it causes the uterus to remove the pregnancy. Bleeding starts a few minutes to a few hours after Misoprostol.

 

Do you want to travel to an abortion clinic abroad, but need guidance and/or financial assistance?

Abortion Support Network (ASN) is a UK charity that assists women in Malta who would like to have an abortion in a clinic abroad. They can you find appropriate clinics that can provide an abortion at your stage of pregnancy, and can help you book flights or accommodation. They can even pay for part of your abortion travel and clinic costs if you cannot afford them.

 

You can call ASN on 27780991. If they do not answer your call, leave a voice message and they will call you back.

 

Do you want to contact an abortion clinic directly and make your own private arrangements?

You can find a list of overseas abortion clinics in Europe that accept women from Malta and work with Abortion Support Network here. You can also find a more complete list of European abortion clinics on abortion-clinics.eu.

 

If you can pay privately for your abortion, you can contact a clinic directly and book an appointment. Indicative prices can be found here.

 

When you contact an abortion clinic make sure you:

 • Ask about waiting times and appointment availability

 • Ask whether they can provide the treatment you need at your stage of pregnancy

 • Ask about the cost of treatment for overseas (private) clients

 • Ask about counselling options, if you need it
   

If you need financial assistance, contact Abortion Support Network on 27780991.

Frequently asked questions (FAQs) about abortion in Malta and abroad

Click here to read in English.

L-abort għandu ħafna riskji?


L-abort huwa sikur ħafna jekk isir b'metodu rakkomandat mill-WHO li huwa xieraq għall-istadju tat-tqala, u jekk il-persuna li tipprovdi l-abort (f'każ ta' abort magħmul fi kliniki) hija mħarrġa u kkwalifikata. Abort sigur jista' jsir bl-użu ta’ pilloli jew bi proċedura sempliċi ta’ outpatient. Statistikament, ir-riskju ta' mewt wara abort huwa madwar 14-il darba inqas mir-riskju ta' mewt waqt jew wara l-ħlas. Fl-2020 il-WHO aġġornat il-gwida tagħha biex tgħid li n-nisa jistgħu jieħdu Mifepristone u Misoprostol (pilloli tal-abort) id-dar b’mod sikur sa 12-il ġimgħa tqala diment li dawn jingħataw struzzjonijiet dwar kif jużawhom u jistgħu jmorru l-isptar jekk ikun hemm bżonn. Jekk se jkollok abort, kun żgur li tfittex għajnuna minn organizzazzjonijiet ta’ fama tajba bħal Women on Web, Women Help Women, jew Abortion Support Network.
X'inhu abort mediku, u kif isir?


L-abort mediku huwa l-użu ta' pilloli (normalment Mifepristone u Misoprostol, iżda Misoprostol jista' jintuża waħdu) biex tintemm it-tqala. Huwa mod sigur u effettiv biex tintemm tqala bikrija. Huwa użat ta' spiss sa 10 ġimgħat tqala, għalkemm l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) aġġornat il-gwida tagħha fl-2020 biex tgħid li n-nisa jistgħu jieħdu pilloli tal-abort id-dar tagħhom sa 12-il ġimgħa tqala. L-abort mediku jirriżulta fl-istess proċess fiżiku bħal korriment. Normalment jinvolvi l-passi li ġejjin: 1. Tittieħed pillola Mifepristone doża ta' 200mg.
2. 24 siegħa wara erba' pilloli ta' Misoprostol doża 200mcg (doża totali: 800mcg) jitqiegħdu taħt l-ilsien għal 30 minuta.
3. Il-korriment jibda fi ftit sigħat minn meta tieħu Misoprostol. Jekk le, il-pass 2 jista' jiġi ripetut u tittieħed it-tieni doża ta' Misoprostol.
Meta jsir abort normalment?


Meta jingħataw l-għażla, in-nisa jaċċessaw is-servizzi tal-abort malajr kemm jista' jkun. Fir-Renju Unit, żewġ terzi tal-abort isiru fl-ewwel 8 ġimgħat tat-tqala, 80% sal-ġimgħa 10 u 92% jitwettqu fl-ewwel 13-il ġimgħa tat-tqala. Jekk iddeċidejt li twaqqaf it-tqala tiegħek, għandek tikseb abort kemm jista' jkun malajr. L-ispejjeż biex ikollok abort jiżdiedu aktar ma tiżviluppa tqala, speċjalment wara 12-il ġimgħa meta l-użu ta' pilloli tal-abort id-dar ma jibqax rakkomandat.
X'inhi anomalija fatali tal-fetu u x'għażliet għandi?


Dijanjosi ta' anomalija fatali tal-fetu tfisser li fetu se jmut fil-ġuf, waqt il-ħlas, jew ftit wara t-twelid. Hemm diversi mard li jaffettwaw il-fetu li jaqgħu taħt din il-kategorija. Hija dijanjosi devastanti għall-mara u l-familja tagħha, u n-nisa affettwati jkollhom jiddeċiedu jekk għandhomx iwelldu jew jagħżlux abort (spiss tard fit-tqala). F’Malta, mara li qed tiffaċċja din is-sitwazzjoni ikollha twelled irrispettivament mix-xewqat tagħha. Jekk din tiddeċiedi li ttemm it-tqala, ikollha tivvjaġġa barra minn Malta biex ikollha aċċess għall-abort. Fir-Renju Unit m'hemm l-ebda limitu sa meta jista' jsir abort f'każijiet ta' anomalija fatali tal-fetu. Abort bħal dan għandu t-tendenza li jkun aktar tard fit-tqala u ġeneralment jiswa aktar minn abort iktar bikri. Ikkuntattja lil Abortion Support Network billi ċċempel 27780991 biex tiddiskuti l-għażliet tiegħek.
Il-fetu jħoss ugigħ waqt abort?


Le. Il-letteratura xjentifika minn ġurnali mediċi rispettabbli dwar dan is-suġġett, inkluża riċerka mir-Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG), turi li l-konnessjonijiet fil-moħħ meħtieġa biex jinħass l-uġigħ ma jiffurmawx qabel 24 ġimgħa tqala. Fil-każijiet rari meta l-abort iseħħ wara 22 ġimgħa (minħabba anomalija fatali tal-fetu jew riskju serju għas-saħħa tal-mara tqila), tingħata injezzjoni biex twaqqaf il-qalb tal-fetu qabel ma sseħħ il-proċedura.
Xi tgħid il-liġi ta' Malta dwar l-abort?


F'Malta l-abort huwa projbit f'kull ċirkostanza. Il-Kodiċi Kriminali ta' Malta jgħid hekk: Artiklu 241 (1) Kull min b’ikel, b’xorb, b’mediċini, jew bi vjolenza, jew b’kull mezz ieħor, jikkaġuna l-abort ta’ mara tqila, sew bil-kunsens kemm ukoll mingħajr il-kunsens tagħha, jeħel, meta jinsabħati, il-piena ta’ priġunerija minn tmintax-il xahar sa tliet snin. Artiklu 241 (2) L-istess piena tingħata kontra l-mara li tikkaġuna l-abort fuqha nfisha, jew li tkun qagħdet għall-użu tal-mezzi li bihom l-abort ġie ikkaġunat. Artiklu 243. Kull tabib, kirurgu, ostetriku jew spiżjar illi xjentement ikun wera jew ta l-mezzi li jkunu ikkaġunaw l-abort, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta’ priġunerija minn tmintax-il xahar sa erba’snin u l-piena tal-interdizzjoni perpetwa mill-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu.
Jista' xi ħadd jiġi mħarrek f'Malta jekk ikollu abort barra l-pajjiż?


Le. Jekk xi ħadd jagħmel abort f'pajjiż ieħor fejn l-abort huwa legali, ma jistax jiġi mħarrek f'Malta. M'hemm xejn fil-Kodiċi Kriminali ta' Malta li jikkriminalizza abort barra mill-pajjiż. Kull pajjiż għandu l-liġijiet tiegħu dwar l-abort, u l-liġi li tapplika hija dik tal-pajjiż fejn isir l-abort.
Nista' niġi mħarrek jekk nagħti informazzjoni dwar servizzi tal-abort?


Le. F'Malta m'hemm l-ebda liġi li tikkriminalizza t-tixrid ta' informazzjoni dwar l-abort. Fil-fatt, il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tiggarantixxi d-dritt ta’ kwalunkwe persuna li tagħti jew tirċievi informazzjoni. Dan id-dritt huwa sanzjonat ukoll fil-Kostituzzjoni Maltija. In-nisa Maltin b’hekk għandhom id-dritt li jirċievu informazzjoni dwar is-servizzi tal-abort, iktar u iktar meta dawn huma legali f’pajjiżi oħra li huma parti mill-Konvenzjoni.
Jista' xi ħadd jiġi mwaqqaf milli jsiefer għal abort?


Le. L-adulti ma jistgħux jiġu pprojbiti milli jitilqu mill-Gżejjer Maltin anke jekk l-awtoritajiet ikunu jafu li għandhom l-intenzjoni li jtemmu tqala.
Veru li nisa li jkollhom abort dejjem iħossu rimors, jew isofru minn mard mentali?


Le, l-evidenza medika hija ċara fuq dan is-suġġett. L-abort ma jheddidx jew jagħmel ħsara lis-saħħa mentali tan-nisa, fil-ħin tal-abort, jew fi kwalunkwe ħin wara. L-iktar sentiment komuni espress wara l-abort huwa serħan tal-moħħ.
Kemm iqum vjaġġ barra minn Malta għal abort?


Ħafna pajjiżi jipprovdu servizzi ta' abort b'xejn jew b'rati sussidjati bħala parti mis-sistema tal-kura tas-saħħa tagħhom, iżda n-nisa minn Malta li jivvjaġġaw għal abort normalment iħallsu privatament bejn 800 Ewro u 2000 Ewro għal proċedura ta' abort kirurġiku, skont kemm hi avvanzata t-tqala, u l-ispejjeż jiżdiedu sostanzjalment wara 14-il ġimgħa. Minbarra l-ispejjeż tal-klinika, hemm ukoll spejjeż tal-kura tat-tfal (jekk ikun hemm tfal fil-familja), spejjeż tal-ivvjaġġar (titjiriet, taxis etc), spejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel. Jekk għandek bżonn l-għajnuna biex tibbukkja abort barra l-pajjiż, jew ma tistax taffordja l-ispejjeż kollha, Abortion Support Network ikun jista' jgħinek. Tista' ċċemplilhom fuq 27780991.
Kemm nisa Maltin ikollhom abort?


Ħadd ma jaf in-numru eżatt, għax l-istat illegali tal-abort ifisser li m'hemm l-ebda statistika uffiċjali dwar l-abort f'Malta. Ir-Renju Unit biss jiddokumenta uffiċjalment l-abort minn nisa residenti f'Malta, u l-medja hi ta’ 60 fis-sena. Aħna nafu mingħand fornituri tal-pilloli tal-abort li n-numru ta’ nisa minn Malta li jordnaw il-pillola tal-abort online qed jiżdied sew, speċjalment mill-2020 meta ġew implimentati restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar. Nafu wkoll li n-nisa jivvjaġġaw lejn l-Olanda, Spanja, il-Belġju, l-Italja (Sqallija b’mod partikolari) u pajjiżi oħra u li xi nisa ma jagħtux l-indirizz Malti tagħhom fi kliniki tar-Renju Unit. Aħna nistmaw li kuljum, mara waħda Maltija jkollha abort, imma filwaqt li l-abort jibqa' illegali, iċ-ċifri li għandna dejjem se jkunu biss stima.
Kif nista' nikseb abort?


Jekk għandek inqas minn 10 ġimgħat tqala tista' tikkuntattja Women on Web: www.womenonweb.org jew Women Help Women: www.womenhelp.org u tagħmel l-abort tiegħek stess bil-pilloli d-dar. Il-pilloli tal-abort jistgħu jintużaw id-dar sa 12-il ġimgħa tqala, iżda peress li jintbagħtu minn barra jieħdu bejn 1 u 3 ġimgħat biex jaslu. Abortion Support Network (ASN) ( www.asn.org.uk/malta/) huwa miftuħ għal nies f’Malta li għandhom bżonn jivvjaġġaw għal abort fi klinika barra l-pajjiż. Abortion Support Network joffri informazzjoni dwar l-inqas mod li għali biex tivvjaġġa u jkollok abort, pariri dwar akkommodazzjoni barra minn Malta, u jista' wkoll joffrilek għajnuna finanzjarja jekk ikollok bżonn. Huma joffru wkoll counselling dwar l-abort bit-telefon permezz tal-organizzazzjoni BPAS. Tista' tikkuntattja l-helpline ta' ASN (+356 27780991), jew tibgħat email: malta@asn.org.uk. Il-websajt abortion-clinics.eu tipprovdi listi komprensivi ta’kliniki li joffru servizzi ta’ abort fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma tafx minn fejn tibda u trid tiddiskuti l-għażliet tal-abort tiegħek, tista' tikkuntattja lill-Family Planning Advisory Service: www.fpas.mt billi ċċempel 27782758.
Ħadt pilloli tal-abort u għandi bżonn l-għinuna. X'nista' nagħmel?


Ħafna (aktar minn 90%) tan-nisa li jużaw il-pilloli tal-abort fl-ewwel 12-il ġimgħa tat-tqala ma jkollhom bżonn l-ebda assistenza medika, u jistgħu jimmaniġġjaw l-korriment tagħhom stess id-dar. Madankollu, jekk joħroġ demm qawwi (eż.: timla' aktar minn 2 maxi pads f'siegħa għal sagħtejn wara xulxin), jekk għandek uġigħ qawwi li ma jirrispondix għal analġeżiċi sempliċi bħal Ibuprofen, jew tiżviluppa deni jew xi sinjali oħra ta’ infezzjoni, ikollok bżonn tfittex għajnuna medika minnufih. Jekk hija emerġenza tista' tmur l-isptar u tgħid lill-istaff li qed ikollok korriment. Żomm f'moħħok li jekk tgħidilhom li kkawżajt l-korriment billi ħadt pilloli tal-abort, tista' tkun irrappurtata lill-pulizija. M'hemm l-ebda mod biex l-isptar ikun jaf jekk il-korriment huwiex naturali jew ikkawżat minn pilloli, sakemm ma tgħidilhomx int.
X'inhu abort kirurġiku, u kif isir?


Abort mediku, kif spjegat aktar 'il fuq, jinvolvi t-teħid ta' mediċini li jikkawżaw korriment, u l-ġisem imbagħad ineħħi t-tqala bħalma jiġri meta jiġri korriment naturali. Abort kirurġiku, min-naħa l-oħra, jinvolvi l-użu ta' strumenti biex fiżikament titneħħa t-tqala mill-utru. Dan isir fi klinika tal-abort. Minkejja ismu, l-abort kirurġiku ma jinvolvix qtugħ tal-ġilda jew ponti - it-tqala titneħħa mill-vaġina. Għal tqala taħt l-14-il ġimgħa, il-metodu tat-tneħħija huwa l-aspirazzjoni billi jintuża tubu żgħir. Lil hinn minn 14-il ġimgħa, t-tqala titneħħa b'forceps u aspirazzjoni.